about-us-1Paranda 2 – Kaur B – Lyrics with Hindi Meaning and Translation


Kaur B – Paranda 2 – LyricsKaur B – Paranda 2 song’s with Hindi lyrics and meaning will be available soon…


Kaur B – Paranda 2 song’s video will be available soon…


Kaur B – Paranda 2 – Lyrics

lyrics of latest punjabi songs

Bolliyan
Engaged Jatti
Feeling
Just Desi
Paranda
Paranda 2
Shikaar
Sunakhi
Teri Wait

Kaur B – Paranda – Lyrics